Gıda Güvenliği Kalite Politikası

Başpınarlar, kırmızı et sektörünün güvenilir firması olarak tüketicilerimizin
sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan ekonomik, güvenilir ve lezzetli ürünler sunar.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimiz için;

  • İnsan sağlığını temel ilke edinerek sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda üretim yapmak için gıda güvenliği yönetim sistemini, süreçlerini tanımlamayı, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • GGYS hedefleri oluşturmayı, takip etmeyi,
  • GGYS’ni sürekli iyileştirmeyi,
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini ve ilgili yasal şartları eksiksiz yerine getirmeyi,
  • Müşteri değer ve taleplerini gözeten ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Tüm iç ve dış paydaşlarla açık, dürüst bir iletişim içinde olmayı,
  • Tüm iç ve dış paydaşlarımızın gıda güvenliğine ilişkin yetkinliğinin sağlanmasını,

Gıda güvenliği politikası olarak belirler ve bunu devamlı kılmak için teknolojik gerekli tüm kaynakları, sağlamayı taahhüt eder.