Yönetim Sistemi Politikası

Başpınarlar, kırmızı et sektörünün güvenilir firması olarak tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan ekonomik, güvenilir ve lezzetli ürünler sunar.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimiz için;

  • İnsan sağlığını temel ilke edinerek sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda üretim yapmak için sistem ve süreçleri tanımlamayı ve uygulamayı,
  • Yönetim sistemlerimizin gerekliliklerini ve ilgili yasal şartları eksiksiz yerine getirerek, operasyonel performansımızı artırmayı ve sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm paydaşlarla açık ve dürüst bir iletişim içinde olmayı,
  • Müşteri değerlerini gözeten ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • İyi düzenlenmiş, insana saygılı, gelişimi destekleyen, hakkaniyeti gözeten çalışma ortamı ve iş süreçlerimizle çalışan memnuniyetini ve katılımını sağlamayı,
  • Çevreye zarar vermemeyi ve kaynakları verimli kullanmayı,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek / en aza indirmek için tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmayı,
  • Topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerini yürütmeyi ve desteklemeyi,

Entegre Yönetim Sistemi Politikası olarak belirler ve bunu devamlı kılmak için teknolojik gerekli tüm kaynakları sağlamayı taahhüt eder.